Merchant Registration Steps

Ikaw ba ay isang Merchant? Gusto mo ba magkaroon ng tindahan sa online ng WALANG BAYAD? Gusto mo bang ang iyong simpleng tindahan ay makilala pati na din abroad? Kahit saan man ang iyong lokasyon, ang tindahan mo ay makikita ng mga customer sa ibat-ibang panig ng mundo. Oo libre ‘to! Sa Zeend.com libre lahat mula registration hanggang sa transaction. Pano? Sundan lang ang steps sa baba.

Mag-claim ng Merchant.
Step 1 : Mag-claim ng Merchant.

Pumunta sa iyong browser (Google chrome, Mozilla Firefox, atbp.) at i-type ang zeend.com at i-click ang Enter. Ikaw ay mapupunta sa website ng Zeend. Makikita mo ang mg Rehiyon ng Pilipinas.


I-click ang rehiyon ng inyong lugar kung nasaan ang inyong tindahan.

Halimbawa : Eastern Visayas VIII

Ikaw ay mapupunta sa mga Probinsiya ng napiling Rehiyon.

Step 2 :

I-click kung saang probinsiya naroon ang iyong tindahan.

Halimbawa : Leyte

Makikita mo ang mga bayan sa loob ng Probinsiyang iyong napili.

Step 3 :

I-click kung saang bayan makikita ang iyong tindahan.

Halimbawa : Tacloban City

Step 4 :

Iyong makikita ang mga merchant categories pati na rin ang mga tindahan o tourist attraction na makikita sa lugar na iyong napili.

Step 5 :

Ngayon, piliin ang category na tumutukoy sa iyong tindahan.

Halimbawa : Local Food products

Makikita mo ang mga tindahan ng Local Food Products.

Tingnan kung nariyan ang iyong tindahan. Kung wala, ikaw ay kailangang mag rehistro ng iyong account.

Kapag nakita mo ang iyong tindahan, i-click ang iyong tindahan.

Step 6 :

I-click ang “Claim this Merchant”.

Step 7 :

Kapag ikaw ay wala pang account sa Zeend, kinakailangan mong gumawa ng iyong sariling account.

(Kung ikaw ay nakagawa na ng account, I-click lang ang ”Login”.)

Step 8 :

Pumunta ka sa iyong email account at tingnan kung nakatanggap ka ng email mula sa Zeend.com na may lamang verification code.

Kopyahin ang verification code at i-paste sa box.

Kung hindi ka nakatanggap ng email, iclick ang “here” na link upang i-resend ang iyong code.

I-click ang “Validate”.

Step 9 :

Kapag nakumpirma mo na ang iyong email address, ikaw ay mapupunta sa page na ‘to.

I-click ang confirm kung ikaw ay sigurado na sa iyong iki-claim na tindahan.

Step 10 :

Ngayon ay matagumpay mo nang na-irehistro ang iyong account at ang iyong tindahan. Upang malaman kung pano i-manage ang iyong tindahan, Sundan ang Steps sa “Manage this Store” sa baba.

Magpatuloy sa Manage this StoreRegister your Business now.
Step 1 :

I-click ang “Register your Business now” sa taas.

Ilagay ang mga hinihinging impormasyon mo at i-click ang “Register”.

Pagkatapos na ma-click ang “Register” ikaw ay mapupunta sa iyong “Homepage”

Step 2 :

Kinakailangang kumpirmahin mo ang iyong email upang makapagpatuloy at makagawa ng Merchant Store. I-click ang blue button na “Here”.

Step 3 :

Pumunta ka sa iyong email account at tingnan kung nakatanggap ka ng email mula sa Zeend.com na may lamang verification code.

Kopyahin ang verification code at i-paste sa box. Kung hindi ka nakatanggap ng email, iclick ang “here” na link upang i-resend ang iyong code.

I-click ang “Validate”.

Step 4 :

Kapag nawa la ang pulang warning ibig sabihin ang iyong email address ay na-validate na.
Pano i-register ang iyong tindahan.
Step 1 :

I-click ang box na may “+” na icon upang gumawa ng Merchant Store sa online. Ilagay ang mga hinihinging impormasyong TUNGKOL SA IYONG TINDAHAN.

I-click ang “Next”.

Step 2 :

I-click ang confirm.

Step 3 :

Ang iyong tindahan ay narehistro na sa aming website. Ngayong i-click ang “Manage this Store” upang ma-customize ang iyong online store.
Manage this Store.
Step 1 :

Palitan ang iyong “Store Front” ng larawan ng iyong tindahan.

I-click ang “Change Store Front” Para naman mapalitan ang iyong Store Logo,

I-click lang ang bilog sa kaliwang gilid ng iyong Store Cover.


Makikita mong may pulang “Notice” na nakalagay.

Nais siguruhin ng Zeend.com na mga totoong Merchants ang nagrerehistro sa Zeend Website upang maiwasan ang mga bogus account. Kung kaya’t kami ay nangangailangan ng larawan ng inyong business permit upang i-validate ang inyong tindahan.

Mag-scroll sa ilalim. Makikita ang Business permit na box. I-click ang “Upload” kung ikaw ay nakakuha ng larawan ng iyong Business permit. Pagkatapos ma-upload, i-click naman anf “Submit”.

Step 2 :

Hintayin na i-approve n gaming Team ang iyong request base sa iyong in-upload na Business permit.

Malalaman mong naaprubahan na ang iyong account kung hindi mo na Makita ang pulang notice sa iyong account.
Set-up Products
Step 1 :

Ngayon ikaw ay pwede nang makapag set-up ng iyong mga produkto.

Ang Zeend ay mayroong mga pre-uploaded na produkto para sa iilang mga “Merchant type” kung saan ikaw ay pipili ng produkto na iyong binebenta.

Sa Local Food Products, ikaw mismo ang dapat na mag-upload ng iyong produkto dahil kinokonsidera na naiiba at natatangi ang iyong produckto na hindi makikita sa ibang tindahan.


I-click ang set-up products.

Kung wala sa Set-up products ang iyong mga binibentang produkto, Ikaw ay magtungo sa “My Products” at doon ikaw mismo ang maguupload ng iyong mga produkto.
Set-up Products
Step 1 :

I-click ang “Add product or Service”.

Step 2 :

Ilagay ang mga hinihinging impormasyon ng iyong produkto at i-click ang “Save”

Makikita mong ikaw ay nakagawa na ng iyong sariling produkto sa Zeend.

: Gawin lang ang mga steps na ito upang idagdag ang iyong iba pang produkto.

Step 3 :

I-update ang iyong presyo para sa iyong produkto. I-click ang “Update Price” at ilagay ang presyo ng iyong produkto ayon sa kanyang deskripsiyon at i-click ang save.

Ngayon ay nakapagset-up kana ng iyong tindahan. Ito naman ay makikita na ng mga customer na bibisita sa Zeend.

Maraming salamat po!

Zeend Team